Prospekt

Finanstilsynet har den 23. august 2018 godkjent et prospekt utarbeidet av Hofseth BioCare i forbindelse med notering av de nye aksjene utstedt i emisjonen som ble gjennomført den 22. juni, samt tilbud og notering av tilbudsaksjer i reparasjonsemisjonen.

Hofseth BioCare - Prospectus - 23 August 2018.pdf