Ny klinisk undersøkelse viser at Hofseth BioCare sin ferske lakseolje i større grad reduserer risiko for hjerte- og karsykdommer, sammenliknet med andre prosesserte og høykonsentrerte Omega-3 oljer

I blodet brukes ox-LDL-GP som en markør rundt risiko for hjerte- og karsykdommer. Hofseth BioCare har igjennom en rekke studier vist at daglig inntak av fersk lakseolje vil redusere ox-LDL-GP. Dette har blitt sett i sammenheng med innhold av Omega-3 i oljen.

En ny studie, publisert i The Journal of Functional Foods in Health and Disease (FFHD), har nå sett på forholdet mellom innholdet av Omega-3 og reduksjon av oxLDL-GP. Det er samtidig blitt sett på sammenheng mellom ferskhet i oljen, og de prosesser som vanligvis benyttes i fremstilling av høykonsentrert Omega-3 oljer – som destillering og høye temperaturer.

Studien bestod av 7 grupper, og en kontrollgruppe. 4 grupper fikk Hofseth BioCare sin ferske lakseolje med ulike verdier av Omega-3. De tre andre gruppene fikk samme olje, men med høyt innhold av Omega-3 som var blitt utsatt for henholdsvis varme, standard renselsesprosess og oksidering (harskning).

Resultatene viste at reduksjonen av ox-LDL-GP var liten i gruppen som fikk lavere nivå av Omega-3, men at det allerede ved 80 mg daglig dose var reduksjonen på 5 %. Denne reduksjonen økte ikke når dosen ble doblet, eller tredoblet.
For å redusere ox-LDL måtte man med andre ord ha et minimum av 80 mg av Omega-3 som daglig dose.

Varmebehandling av oljen reduserte effekten med om lag 20 %. Destilleringsprosessen fjernet effekten totalt, og oksidering (harskning) av oljen halverte effekten ox-LDL-GP reduksjon.

Dette dokumenterer at omfattende behandling av fiskeolje vil redusere helseeffekten til tross for at en slik prosess øker innholdet av Omega-3. Testen viser også at så lite som 80 mg av Omega-3 vil gi god nok helsemessig effekt i forhold til redusering av hjerte- og karsykdommer.

Best effekt i forhold til reduksjon av risiko for hjerte- og karsykdommer, bortsett fra å spise rå fisk kommer fra inntak av fersk olje med naturlig innhold av Omega-3.

Kilde:
http://functionalfoodscenter.net/files/96846359.pdf