HBC gjør ytterligere tiltak innen samfunnsansvar

I løpet av juni har Hofseth BioCare installert en ny vannscrubber og fått samlet all prosessluft fra vårt anlegg på Midsund.

- Den nye scrubberen vil hjelpe oss til å rense luften fra vårt anlegg her i Midsund, sier fabrikksjef Roald Rogne. Hofseth BioCare startet i 2013 et prosjekt for å redusere alle utslipp fra våre anlegg og vår aktivitet, samt å være mer miljøvennlige.

- Denne vinteren har vi også fått grønne sertifikater strøm og vårt miljøprosjekt går etter plan, forklarer Rogne. Ett av målene i prosjektet er å redusere strømforbruket med 10 prosent innen utgangen av 2014.