Fraksjonering av hydrolysert lakseprotein

Hofseth BioCare har i løpet av det siste året samarbeidet i et forskningsprosjekt med studenter fra St. Xavier’s College. Samarbeidet har klart å isolere de bioaktive ingrediensene i Hofseth BioCare sitt hydrolyserte lakseprotein, ProGo™, som kan være resultatet til den sterke økningen i jernopptak og hemoglobin hos anemiske individer.

ProGo™ er et hydrolysert protein som inneholder ca 627 individuelle peptider (basert på MALDI-TOF-analyse) fra dimers (som inneholder 2 aminosyrer) til 25-mer (som inneholder 25 aminosyrer). Målet for prosjektet er å undersøke om årsaken til økt jernopptak kunne rettes mot et mer spisset utvalg av peptider.
Det hydrolyserte proteinpulveret ProGo™ ble delt inn i 500 Dalton store fraksjoner ved hjelp av en okklusjonsmetodikk som er utviklet av Hofseth BioCare. Dette gav 5 fraksjoner av peptider – fra 100-1000 Dalton, 1000-1500 Dalton, 1500-2000 Dalton, 2000-2500 Dalton og > 2500 Dalton. Disse 5 fraksjonene ble sammenliknet med det hydrolyserte proteinpulveret i forbindelse med aktivitet av økt jernopptak ved hjelp av en CACO-2 in-vitro metode, utviklet av Hofseth BioCare.

Når resultatene ble normalisert til 100 % jernopptak for ProGo™, viste de 5 fraksjonene følgende bioaktivitet:

110-1000 Dalton = < 10%
1000-1500 Dalton = < 10%
1500-2000 Dalton = 77%
2000-2500 Dalton = 30%
2500 Dalton = < 10%

Dette indikerer at økningen i jernopptak stammer fra peptidene med størrelse fra 1500 til 2000 Dalton. HPLC analysen av denne fraksjonen viste omtrent 48 ulike peptider av ukjent struktur.

Hofseth BioCare er nå i prosess med å videre konsentrere bioaktiviteten ved å bruke Gel-fraksjonering på bakgrunn av spenning/polaritet. Vi ønsker også å gjennomføre en LC-MS analyse for å identifisere peptidene som er mest aktive i sammensetningen for å spisse arbeidet ytterligere.
Hofseth BioCare ASA ser på muligheten for i fremtiden å utvikle et medisinsk produkt for behandling av anemi.