Dr. Bomi Framroze deltar ved CIHEAM-IAMZ

Dr. Bom Framroze, CSO i Hofseth Biocare deltok nylig som foredragsholder på et intensivkurs om fiskeri biprodukter ved CIHEAM-IAMZ og FAO i Zaragoza, Spania. Elevene kom fra departementer og institutter fra landene rundt Middelhavet og det indiske hav. Dette videregående kurset gav en mulighet til å dele suksesshistorien til HBC med et bredere publikum.