Andre kvartals resultat for Hofseth BioCare ASA

Hofseth BioCare hadde driftsinntekter på MNOK 7,4 (MNOK 7,9) i andre kvartal 2014. Totale driftskostnader utgjorde MNOK 12,8 i perioden, sammenlignet med MNOK 18,6 i andre kvartal 2013.

Hofseth BioCare hadde driftsinntekter på MNOK 7,4 (MNOK 7,9) i andre kvartal 2014. Totale driftskostnader utgjorde MNOK 12,8 i perioden, sammenlignet med MNOK 18,6 i andre kvartal 2013.
Driftsresultatet (EBIT) for første kvartal 2014 ble negativt med MNOK 9,5 (MNOK minus 13,8). Avskrivninger utgjorde MNOK 4,1 i kvartalet. Ordinære avskrivninger for tilsvarende periode i fjor var MNOK 3,1.
Netto finansposter i kvartalet var negativt med MNOK 3,6 (minus MNOK 3,5). Resultat før skatt endte på minus MNOK 13,1 i perioden, sammenlignet med et underskudd på MNOK 17,4 i løpet av andre kvartal 2013.
Kontantstrøm fra driften i andre kvartal var negativ med MNOK 58,8 sammenlignet med minus MNOK 14,5 i samme kvartal i 2013. Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter utgjorde MNOK 65,4 i andre kvartal 2014, sammenlignet med MNOK 23,3 i andre kvartal 2013.
Totalkapitalen for selskapet var ved utgangen av andre kvartal 2014 på MNOK 226,6 (MNOK 197,6). Sum egenkapital utgjorde MNOK 118,8 (MNOK 69,7), hvilket gir egenkapitalandel på 52,4% (35,3%).

Høydepunkter fra andre kvartal:
-HBC reiste 11. april 90 millioner kroner i bruttoproveny gjennom en rettet emisjon av 20 millioner nye aksjer, hver med pålydende verdi på NOK 1,00, til tegningskurs NOK 4,50 per aksje.
-8. mai kunngjorde HBC at patentsøknad til det japanske patentkontoret for sin "preparater og metoder for å øke jern absorpsjon" er godkjent. Patentet går ut på å bruke lakseprotein-hydrolysat til å lindre anemi hos mennesker som lider av lavt jernabsorpsjon.
Vennligst se fullstendig rapport for andre kvartal 2014 vedlagt.

Andre kvartals presentasjon finner du her.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Jon Olav Ødegård, administrerende direktør i Hofseth BioCare ASA
Tel: +47 936 32 966
E-post: joo@h-bc.no

Øystein Omvik, Finansdirektør i Hofseth BioCare ASA
Tel: +47 936 99 400
E-mail: oystein.omvik@h-bc.no

Om Hofseth BioCare:
Hofseth BioCare er et norsk bioteknologisk selskap som tilbyr høyverdi biomarine ingredienser og ferdige produkter til humant konsum og kjæledyr. Selskapet er grunnlagt på kjerneverdiene  bærekraft, sporbarhet og optimal utnyttelse av naturressurser. Gjennom innovativ hydrolyseteknologi er Hofseth BioCare i stand til å bevare kvaliteten på olje, protein og kalsium, fremstilt av ferskt fiskeavskjær. HBCs mål er å bidra til effektiv utnyttelse av marine ressurser og levere kvalitetsprodukter for ingredienser og ferdige konsumentprodukter i ernæringsmarkedet