Samfunnsansvar

Hofseth BioCare er tuftet på bærekraft og utnyttelse av biprodukter fra den norske biomarine foredlingsindustrien. HBC utøver samfunnsansvar ved å utvikle og drive virksomheten på en måte som er i tråd med fundamentale etiske verdier, respekt for enkeltmennesker, samfunnet og miljøet. I denne tilnærmingen ligger også dialog med selskapets viktige interessenter og at hensynet til disse teller med når virksomheten drives og beslutninger fattes.

Last ned rapporten her