Finansiell kalender for Hofseth BioCare ASA

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper pkt. 4.5.

REGNSKAPSÅR 2018


Kvartalsrapport - Q4 - 08.02.2019
REGNSKAPSÅR 2019


Kvartalsrapport - Q1 - 10.05.2019

Kvartalsrapport - Q2 - 30.08.2019

Kvartalsrapport - Q3 - 01.11.2019

Kvartalsrapport - Q4 - 07.02.2020Årsrapport 2018 - 15.03.2018

Ordinær generalforsamling - 26.04.2019