Finansiell kalender for Hofseth BioCare ASA

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper pkt. 4.5.

REGNSKAPSÅR 2017


Kvartalsrapport - Q4 - 15.02.2018
REGNSKAPSÅR 2018


Kvartalsrapport - Q1 - 09.05.2018

Kvartalsrapport - Q2 - 27.08.2018

Kvartalsrapport - Q3 - 02.11.2018

Kvartalsrapport - Q4 - 08.02.2019Årsrapport 2017 - 16.03.2018

Ordinær generalforsamling - 27.04.2018