Hofseth Biocare ASA : Avholdt ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen i Hofseth BioCare ASA (HBC) ble avholdt i Molovegen i Ålesund, mandag 29. mai 2017.
 
Alle saker ble vedtatt som foreslått i innkallingen. Protokoll ligger vedlagt.
 
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Tor Erik Andersen, Administrerende direktør i Hofseth BioCare ASA
Mob: +47 911 79 854
E-post: tea@hofsethbiocare.no
 
Om Hofseth BioCare ASA:
Hofseth BioCare er et norsk bioteknologisk selskap som tilbyr høyverdige biomarine ingredienser og ferdige produkter til humant konsum og kjæledyr. Selskapet er grunnlagt på kjerneverdiene bærekraft, sporbarhet og optimal utnyttelse av naturressurser. Gjennom innovativ hydrolyseteknologi er Hofseth BioCare i stand til å bevare kvaliteten på olje, protein og kalsium, fremstilt av ferskt lakseavskjær. Hofseth BioCares mål er å bidra til effektiv utnyttelse av marine ressurser og levere kvalitetsprodukter for ingredienser og ferdige konsumentprodukter i ernæringsmarkedet.
Hofseth BioCares hovedkontor er lokalisert i Ålesund med avdelinger i Oslo, Chicago, Mumbai og Tokyo. HBC er notert på Oslo Børs Axess-listen med ticker "HBC". Mer informasjon om Hofseth BioCare på www.hofsethbiocare.no og www.facebook.com/hofsethbiocare

 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
HBC - Minutes from 2017 Annual General Meeting