Hofseth Biocare ASA: Innkalling til ordinær generalforsamling

Det avholdes ordinær Generalforsamling i Hofseth BioCare ASA i Moloveien 6 i Ålesund den 29. mai 2017 klokken 11:00.
 
Innkalling med agenda, møteseddel og fullmaktsskjema er vedlagt.
 
Vedleggene er også tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.hofsethbiocare.no

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Tor Erik Andersen, Administrerende direktør i Hofseth BioCare ASA
Mob: +47 911 79 854
E-post: tea@hofsethbiocare.no
 
Jon Olav Ødegård, Finansdirektør i Hofseth BioCare ASA
Mob: +47 936 32 966
E-post: joo@hofsethbiocare.no
 
Om Hofseth BioCare ASA:
Hofseth BioCare er et norsk bioteknologisk selskap som tilbyr høyverdige biomarine ingredienser og ferdige produkter til humant konsum og kjæledyr. Selskapet er grunnlagt på kjerneverdiene bærekraft, sporbarhet og optimal utnyttelse av naturressurser. Gjennom innovativ hydrolyseteknologi er Hofseth BioCare i stand til å bevare kvaliteten på olje, protein og kalsium, fremstilt av ferskt lakseavskjær. Hofseth BioCares mål er å bidra til effektiv utnyttelse av marine ressurser og levere kvalitetsprodukter for ingredienser og ferdige konsumentprodukter i ernæringsmarkedet.
Hofseth BioCares hovedkontor er lokalisert i Ålesund med avdelinger i Oslo, Chicago, Mumbai og Tokyo. HBC er notert på Oslo Børs Axess-listen med ticker "HBC". Mer informasjon om Hofseth BioCare på www.hofsethbiocare.no og www.facebook.com/hofsethbiocare
 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
HBC - Innkalling til generalforsamling