Hofseth Biocare ASA: HBC mottar ny sertifisering for mattrygghet og har fått innvilget patenter på OmeGo og ProGo i flere viktige markeder

Hofseth BioCare ASA (HBC) har mottatt sertifisering på Food Safety System Certification 22000 (FSSC 22000), som er en ISO-basert sertifiseringsordning for revisjon og sertifisering av sikkerhetssystemer for matvarer hele i verdikjeden. FSSC 22000 sertifiseringsordningen er anerkjent og akseptert av Global Food Safety Initiative (GFSI) og av EU-samarbeidet for akkreditering (EA).

Etter nylig å ha fullført utvidelsen og gjenopptatt produksjonen ved fabrikken i Midsund, vil FSSC 22000 standarden ytterligere sikre høy kvalitet på produksjonen av marine ingredienser fra HBC i 2017.

HBC har i løpet av fjerde kvartal fått innvilget patenter på ProGo® og OmeGo® i flere viktige markeder, deriblant Spania, Irland, Storbritannia, Nederland, Sveits, Belgia og Tyskland. Patentrettigheten "Compositions and Methods for Increasing Iron Absorption" på ProGo®, gir HBC eksklusive rettigheter på markedsføring av effekten for å øke jernopptaket hos mennesker fra marine proteinkilder i disse markedene.

Fra januar 2017 starter Karl Inge Slotsvik i HBC som ny COO. Slotsvik, 35, har tidligere hatt flere stillinger i Firmenich Bjørge Biomarin AS, som produksjonsleder, General Manager og sist Global Innovation og Business Development Director.

  • Vi er glade for at Karl Inge, med sin omfattende erfaring og kontaktnett, bestemte seg for å komme til oss i HBC. Han vil være en sentral person i vår pågående prosess med å effektivisere produksjon og logistikk, og blir en viktig bidragsyter i den videre styrking av vår salgsorganisasjon, sier Tor Erik Andersen, Administrerende direktør i Hofseth BioCare.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Tor Erik Andersen, Administrerende direktør i Hofseth BioCare ASA
Mob: +47 911 79 854
E-post: tea@hofsethbiocare.no

Jon Olav Ødegård, Finansdirektør i Hofseth BioCare ASA
Mob: +47 936 32 966
E-post: joo@hofsethbiocare.no

Om Hofseth BioCare ASA:

Hofseth BioCare er et norsk bioteknologisk selskap som tilbyr høyverdige biomarine ingredienser og ferdige produkter til humant konsum og kjæledyr. Selskapet er grunnlagt på kjerneverdiene bærekraft, sporbarhet og optimal utnyttelse av naturressurser. Gjennom innovativ hydrolyseteknologi er Hofseth BioCare i stand til å bevare kvaliteten på olje, protein og kalsium, fremstilt av ferskt lakseavskjær. Hofseth BioCares mål er å bidra til effektiv utnyttelse av marine ressurser og levere kvalitetsprodukter for ingredienser og ferdige konsumentprodukter i ernæringsmarkedet.

Hofseth BioCares hovedkontor er lokalisert i Ålesund med avdelinger i Oslo, Chicago, Mumbai og Tokyo. HBC er notert på Oslo Børs Axess-listen med ticker "HBC". Mer informasjon om Hofseth BioCare på www.hofsethbiocare.no og www.facebook.com/hofsethbiocare

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12