Hofseth Biocare ASA: HBC Årsrapport for 2018

Styret i Hofseth BioCare ASA har i dag 15. mars 2019 godkjent årsrapporten for 2018. Det er ingen vesentlige endringer i forhold til rapporten for fjerde kvartal som ble utgitt 8. februar 2019.

Årsrapporten for 2018 og rapport om samfunnsansvar ligger vedlagt.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Roger Hofseth, administrerende direktør i Hofseth BioCare ASA
Mob: +47 95147941
E-post: rh@hofseth-as.no 

Jon Olav Ødegård, finansdirektør i Hofseth BioCare ASA
Mob: +47 93632966
E-post: joo@hofsethbiocare.no 

Om Hofseth BioCare ASA:

Hofseth BioCare er et norsk bioteknologisk selskap som tilbyr høyverdige biomarine ingredienser og ferdige produkter til humant konsum og kjæledyr. Selskapet er grunnlagt på kjerneverdiene bærekraft, sporbarhet og optimal utnyttelse av naturressurser. Gjennom innovativ hydrolyseteknologi er Hofseth BioCare i stand til å bevare kvaliteten på olje, protein og kalsium, fremstilt av ferskt lakseavskjær. Hofseth BioCares mål er å bidra til effektiv utnyttelse av marine ressurser og levere kvalitetsprodukter for ingredienser og ferdige konsumentprodukter i ernæringsmarkedet.

Hofseth BioCares hovedkontor er lokalisert i Ålesund med avdelinger i Oslo, Chicago, Mumbai og Tokyo. HBC er notert på Oslo Børs Axess-listen med ticker "HBC". Mer informasjon om Hofseth BioCare på www.hofsethbiocare.no og www.facebook.com/hofsethbiocare

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Vedlegg

HBC CSR Report 2018
Hofseth BioCare Annual Report 2018 NOR