Hofseth Biocare ASA: Nøkkelinformasjon ved reparasjonsemisjon for Hofseth BioCare ASA

Dato for når vilkårene for emisjonen ble annonsert: 20 september 2016
Siste dag inklusive: 20 september 2016
Ex-dato: 21 september 2016
Record Date (eierregisterdato): 22 september 2016
Vedtaksdato: 20 september 2016
Maksimum antall nye aksjer: 13 333 334
Tegningskurs: NOK 1,50
 
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Jon Olav Ødegård, CFO i Hofseth BioCare ASA
Mob: +47 936 32 966
E-post: joo@hofsethbiocare.no
 
Om Hofseth BioCare ASA:
Hofseth BioCare er et norsk bioteknologisk selskap som tilbyr høyverdige biomarine ingredienser og ferdige produkter til humant konsum og kjæledyr. Selskapet er grunnlagt på kjerneverdiene bærekraft, sporbarhet og optimal utnyttelse av naturressurser. Gjennom innovativ hydrolyseteknologi er Hofseth BioCare i stand til å bevare kvaliteten på olje, protein og kalsium, fremstilt av ferskt lakseavskjær. Hofseth BioCares mål er å bidra til effektiv utnyttelse av marine ressurser og levere kvalitetsprodukter for ingredienser og ferdige konsumentprodukter i ernæringsmarkedet.
Hofseth BioCares hovedkontor er lokalisert i Ålesund med avdelinger i Oslo, Chicago, Mumbai og Tokyo. HBC er notert på Oslo Børs Axess-listen med ticker "HBC". Mer informasjon om Hofseth BioCare på www.hofsethbiocare.no og www.facebook.com/hofsethbiocare
 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12