Hofseth BioCare ASA: Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Det avholdes ekstraordinær Generalforsamling i Hofseth BioCare ASA på adresse Moloveien 6 i Ålesund kommune den 20. september 2016, klokken 13:00. 

Innkalling med møteseddel og fullmaktsskjema er vedlagt. 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Notice of Extraordinary General Meeting