Hofseth BioCare ASA: Rapport andre kvartal 2016

Se HBCs vedlagte rapport for andre kvartal 2016.

 

For ytterligere informasjon, kontakt:
Jon Olav Ødegård, administrerende direktør i Hofseth BioCare ASA
Tel: +47 936 32 966
E-post: joo@hofsethbiocare.no

Om Hofseth BioCare:

Hofseth BioCare er et norsk bioteknologisk selskap som tilbyr høyverdige biomarine ingredienser og ferdige produkter til humant konsum og kjæledyr. Selskapet er grunnlagt på kjerneverdiene bærekraft, sporbarhet og optimal utnyttelse av naturressurser. Gjennom innovativ hydrolyseteknologi er Hofseth BioCare i stand til å bevare kvaliteten på olje, protein og kalsium, fremstilt av ferskt lakseavskjær. Hofseth BioCares mål er å bidra til effektiv utnyttelse av marine ressurser og levere kvalitetsprodukter for ingredienser og ferdige konsumentprodukter i ernæringsmarkedet.

Hofseth BioCares hovedkontor er lokalisert i Ålesund med avdelinger i Oslo, Chicago, Mumbai og Tokyo. HBC er notert på Oslo Børs Axess-listen med ticker "HBC". Mer informasjon om Hofseth BioCare på www.hofsethbiocare.no og www.facebook.com/hofsethbiocare

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
HBC Q2 Financial Report