Hofseth Biocare ASA: Avholdt generalforsamling - kansellering av reparasjonsemisjon

Hofseth BioCare ASA avholdt ordinær generalforsamling (OGF) torsdag 26. mai 2016 i Moloveien, Ålesund.
 
Forslaget om å gjennomføre en reparasjonsemisjon ble ikke vedtatt. Forslaget om styrefullmakt til kapitalforhøyelse ble besluttet økt til 24 441 913 aksjer. Samtlige av de resterende sakene ble vedtatt iht. forslagene i innkallingen.
 
I forhold til reparasjonsemisjonen, har totalt 3.876.464 aksjer blitt omsatt på Oslo Børs i perioden fra 22. april til 26 Mai 2016, til en kurs som spenner fra NOK 1,40 til NOK 1,86 med en volumvektet gjennomsnittskurs på ca. NOK 1.69. Selskapets nåværende aksjonærer har derfor hatt mulighet til å nøytralisere utvanningseffekten av den rettede emisjonen som ble vedtatt 22 April 2016 ved å kjøpe aksjer i det åpne markedet til en pris under tegningskurs NOK 2,00 per aksje.
 
Basert på kursutviklingen i perioden mellom 22 april 2016 og 26. mai 2016 og kostnadene forbundet med en reparasjonsemisjon, trakk selskapets styre sitt forslag om reparasjonsemisjon.
 
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Jon Olav Ødegård, CEO Hofseth BioCare ASA
Tel: +47 936 32 966
E-mail: joo@hofsethbiocare.no
 
Om Hofseth BioCare
Hofseth BioCare er et norsk bioteknologiselskap som tilbyr høyverdi ingredienser og ferdige produkter for mennesker og dyr. Selskapet er grunnlagt på kjerneverdiene bærekraft, sporbarhet og optimal utnyttelse av naturressurser. Gjennom en innovativ hydrolyseteknologi, er Hofseth BioCare i stand til å bevare kvaliteten på lakseolje, proteiner og kalsium, tilberedt av ferskt lakseavskjær. HBCs mål er å bidra til effektiv utnyttelse av marine ressurser og levere kvalitetsprodukter for ingredienser og ferdige konsumprodukter i ernæringsmarkedet.
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Minutes from Annual General Meeting HBC 2016