Hofseth Biocare ASA: Rapport første kvartal 2016

I første kvartal fortsatte Hofseth BioCare å gjennomføre selskapets nye strategiske plan og utvidelsen av Midsund-anlegget.
 
Hofseth BioCare ASA hadde driftsinntekter på 5,4 millioner kroner i første kvartal 2016, på linje med første kvartal 2015.
 
Driftsresultatet (EBIT) ble minus 25,5 millioner kroner, sammenlignet med minus 18,6 millioner i samme kvartal i fjor. Tallet er påvirket av nedskrivninger og andre effekter av strategiendringen.
 
Kontantstrømmen fra driften var minus 14,4 millioner kroner, sammenlignet med pluss 8,8 millioner i tilsvarende kvartal i fjor. Kontanter og kontantekvivalenter var 2,9 millioner kroner ved utgangen av perioden.
 
- Kvartalstallene gjenspeiler den snuoperasjonen som gjennomføres i Hofseth BioCare. Prosjektet går etter planen. Vi reduserer eksisterende varelager og forbereder oss på en ny start med forbedrede produksjonslinjer og høyere volumer fra juli og utover, sier Jon Olav Ødegård, administrerende direktør i Hofseth BioCare ASA.
 
Etter utgangen av første kvartal, gjennomførte Hofseth BioCare en rettet emisjon på NOK 23,6 millioner mot eksisterende aksjonærer og eksterne investorer gjennom utstedelse av 11,8 millioner nye aksjer til en tegningskurs på 2 kroner per aksje. En reparasjonsemisjon vil bli gjennomført etter den ordinære generalforsamlingen.
 
I april ble det også inngått en avtale med den ledende sportskjeden XXL om levering av en rekke sluttbrukerprodukter for salg i Norge, Sverige og Finland. Leveransene til XXL starter i løpet av sommeren 2016 og vil være i butikkene umiddelbart etterpå.
 
Selskapet utvider nå hydrolyseanlegget i Midsund for å øke produksjonen fra juli. Begrunnelsen for dette prosjektet er å forbedre organoleptiske egenskaper på ProGo®, oppnå betydelig lavere produksjonskostnader på alle produkter og bli i stand til å produsere og pakke PetGo(TM) og CalGo® i full skala.
 
Betydelig lavere produksjonskostnader vil legge til rette for høyvolumsalg til fôr- og kjæledyrmarkedet for å bedre inntjening og kontantstrøm fra tredje og fjerde kvartal. Salg til fôrmarkedet er allerede igangsatt og vil i sin tur redusere lager- og logistikkostnader.
 
Prosjektet fokuserer også på ytterligere endringer i og tillegg til salgsorganisasjonen og ledelsen for sterkere salgskraft og fokus på inntekter.
 
Snuoperasjonen representerer et stort steg for selskapets evne til å kapitalisere på sin verdensledende produktutvikling og møte den sterke etterspørselen etter høykvalitets biomarine ingredienser.
 
Se HBCs vedlagte rapport for første kvartal 2016.
 
For ytterligere informasjon, kontakt:
Jon Olav Ødegård, administrerende direktør i Hofseth BioCare ASA
Tel: +47 936 32 966
E-post: joo@hofsethbiocare.no
 
Om Hofseth BioCare:
Hofseth BioCare er et norsk bioteknologisk selskap som tilbyr høyverdige biomarine ingredienser og ferdige produkter til humant konsum og kjæledyr. Selskapet er grunnlagt på kjerneverdiene bærekraft, sporbarhet og optimal utnyttelse av naturressurser. Gjennom innovativ hydrolyseteknologi er Hofseth BioCare i stand til å bevare kvaliteten på olje, protein og kalsium, fremstilt av ferskt lakseavskjær. Hofseth BioCares mål er å bidra til effektiv utnyttelse av marine ressurser og levere kvalitetsprodukter for ingredienser og ferdige konsumentprodukter i ernæringsmarkedet.
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Q1 2016 Financial Report