Hofseth Biocare ASA: Nøkkelinformasjon ved reparasjonsemisjon for Hofseth BioCare ASA

Dato for når vilkårene for emisjonen ble annonsert: 5. mai 2016
Siste dag inklusive: 24. mai 2016
Ex-dato: 25. mai 2016
Record Date (eierregisterdato): 26. mai 2016
Vedtaksdato: 26. mai 2016
Maksimum antall nye aksjer: 6 676 440
Tegningskurs: NOK 2 per aksje
 
Øvrig informasjon: Styret vil forbeholde seg retten til å trekke forslaget om reparasjonsemisjon dersom styret anser at handelen i Selskapets aksjer i perioden mellom 22. april 2016 og datoen for ordinær generalforsamling har vært på et slikt nivå at kvalifiserte aksjonærer har hatt anledning til å begrense effektene av den rettede emisjonen vedtatt 22. april 2016 gjennom kjøp av aksjer i markedet.
 
Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende forpliktelser
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12