Hofseth Biocare ASA: Innkalling til ordinær generalforsamling

Det avholdes ordinær Generalforsamling i Hofseth BioCare ASA i Moloveien 6 i Ålesund den 26. mai 2016 klokken 11:00. Innkalling med møteseddel og fullmaktsskjema er vedlagt.
 
Nevnte vedlegg er også tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.hofsethbiocare.no
 
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Jon Olav Ødegård, CEO Hofseth BioCare ASA
Tel: +47 936 32 966
E-mail: investor@hofsethbiocare.no
 
Om Hofseth BioCare:
Hofseth BioCare er et norsk bioteknologiselskap med hovedmål å tilby høyverdi biomarine ingredienser til humant konsum. Selskapet er grunnlagt på kjerneverdiene bærekraft og optimal utnyttelse av naturressurser. Gjennom innovativ produksjonsteknologi og logistikk er Hofseth BioCare i stand til å bevare kvaliteten på protein, kalsium og olje, fremstilt av lakseavskjær. Produkter som tidligere bare kunne benyttes til dyrefôr, kan nå gjøres egnet til menneskelig konsum. HBCs mål er derfor å bidra til effektiv utnyttelse av marine ressurser, og å entre høyprofitmarkedet for kvalitets-ingredienser til det humane ernæringsmarkedet.
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Innkalling til generalforsamling