Hofseth Biocare ASA: Avholdt ekstraordinær generalforsamling og godkjent emisjon og reparasjonsemisjon

Ekstraordinær generalforsamlingen i Hofseth BioCare ASA ble avholdt i Havnegata 11 i Ålesund, mandag 16. juli 2018. Alle saker ble vedtatt i henhold til vedlagte protokoll.
 
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Jon Olav Ødegård, CFO i Hofseth BioCare ASA
Mob: 947 93632966
E-post: joo@hofsethbiocare.no
 
Om Hofseth BioCare ASA:
Hofseth BioCare er et norsk bioteknologisk selskap som tilbyr høyverdige biomarine ingredienser og ferdige produkter til humant konsum og kjæledyr. Selskapet er grunnlagt på kjerneverdiene bærekraft, sporbarhet og optimal utnyttelse av naturressurser. Gjennom innovativ hydrolyseteknologi er Hofseth BioCare i stand til å bevare kvaliteten på olje, protein og kalsium, fremstilt av ferskt lakseavskjær. Hofseth BioCares mål er å bidra til effektiv utnyttelse av marine ressurser og levere kvalitetsprodukter for ingredienser og ferdige konsumentprodukter i ernæringsmarkedet.
Hofseth BioCares hovedkontor er lokalisert i Ålesund med avdelinger i Oslo, Chicago, Mumbai og Tokyo. HBC er notert på Oslo Børs Axess-listen med ticker "HBC". Mer informasjon om Hofseth BioCare på www.hofsethbiocare.no og www.facebook.com/hofsethbiocare
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
HBC - Minutes from 2018 Extraordinary General Meeting