Hofseth Biocare ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL PRIMÆRINNSIDER I HOFSETH BIOCARE ASA

Roger Hofseth AS, et selskap 100% eiet av Roger Hofseth som er administrerende direktør i Hofseth BioCare ASA, har i dag 11.10.2017 kjøpt 152.299 aksjer til snittkurs 1,6026 pr aksje. Etter dette har Roger Hofseth AS 37.400.000 aksjer tilsvarende 16,02% av de utestående aksjene i Hofseth BioCare ASA.
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12