Hofseth Biocare ASA: Roger Hofseth blir arbeidende styreleder i HBC

Tor Erik S. Andersen har valgt å slutte i stillingen som administrerende direktør i HBC. Styreleder Roger Hofseth går inn som arbeidende styreleder og tar over stillingen etter Andersen fra dagens dato.
 
- Vi takker Tor Erik Andersen for jobben han har gjort i HBC og ønsker ham lykke til videre, sier Hofseth.
 
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Roger Hofseth, Styreleder og Administrerende direktør i Hofseth BioCare ASA
Mob: +47 95147941
E-post: rh@hofseth-as.no
 
Jon Olav Ødegård, CFO i Hofseth BioCare ASA
Mob: 947 93632966
E-post: joo@hofsethbiocare.no
 
Om Hofseth BioCare ASA:
Hofseth BioCare er et norsk bioteknologisk selskap som tilbyr høyverdige biomarine ingredienser og ferdige produkter til humant konsum og kjæledyr. Selskapet er grunnlagt på kjerneverdiene bærekraft, sporbarhet og optimal utnyttelse av naturressurser. Gjennom innovativ hydrolyseteknologi er Hofseth BioCare i stand til å bevare kvaliteten på olje, protein og kalsium, fremstilt av ferskt lakseavskjær. Hofseth BioCares mål er å bidra til effektiv utnyttelse av marine ressurser og levere kvalitetsprodukter for ingredienser og ferdige konsumentprodukter i ernæringsmarkedet.
Hofseth BioCares hovedkontor er lokalisert i Ålesund med avdelinger i Oslo, Chicago, Mumbai og Tokyo. HBC er notert på Oslo Børs Axess-listen med ticker "HBC". Mer informasjon om Hofseth BioCare på www.hofsethbiocare.no og www.facebook.com/hofsethbiocare

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12