Aksjeinformasjon

Hofseth BioCare er et norsk bioteknologisk selskap som tilbyr høyverdi biomarine ingredienser og ferdige produkter til humant konsum. Selskapet er grunnlagt på kjerneverdiene bærekraft, sporbarhet og optimal utnyttelse av naturressurser. Gjennom innovativ hydrolyseteknologi er Hofseth BioCare i stand til å bevare kvaliteten på olje, protein og kalsium, fremstilt av ferskt lakseavskjær. Hofseth BioCare sitt mål er å bidra til effektiv utnyttelse av marine ressurser og levere kvalitetsprodukter for ingredienser og ferdige konsumentprodukter i ernæringsmarkedet.

Hofseth BioCare har vært listet på Oslo Axess siden 2. desember 2011.